De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het bezoek aan en het eventuele gebruik van https://www.sproetjespost.nl (hierna Sproetjespost). De voorwaarden gelden ook op aan u gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Door Sproetjespost te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie en aansprakelijkheid
De geschreven blogs worden met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gecreëerd. Dit houdt in dat Sproetjespost mijn persoonlijke visie en mening weergeeft. Dit betekent dat ik altijd eerlijke blogs en reviews schrijf ongeacht de onderwerpen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle teksten en foto’s en/of afbeeldingen op deze blog zijn van mezelf, tenzij anders vermeld door middel van bronvermeldingen of verkregen toestemmingen. Het is niet toegestaan dit over te kopiëren, te downloaden of op een andere wijze openbaar te maken en te verveelvoudigen zonder mijn schriftelijke toestemming. Het verzoek is om dan eerst contact op te nemen, dit kan via de contactpagina van Sproetjespost.

Sproetjespost is niet aansprakelijk voor de geldigheid van de geschreven blogs, een blog is immers voortdurend in een overgangsfase. Dit houdt in dat de gepubliceerde blogs misschien niet altijd geldig is ongeacht het tijdsbestek vanaf de publicatiedatum. Bij dezen ben ik beschermd tegen de natuurlijke evolutie van de blog-inhoud van Sproetjespost. Ook is Sproetjespost niet aansprakelijk voor de juistheid van de geschreven blogs. Ik doe mijn best om de onjuistheden te vermijden. Echter kan ik geen garanties geven betreffende de juistheid van de inhoud.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht kleine spel- en grammaticafoutjes. Sproetjespost is een blog van vrijblijvend aard. Ik doe mijn best om zo min mogelijk spel- en/of grammaticafouten te maken.

Sproetjespost beschermt overigens ook de rechten van de schrijvers van de gastblogs. Alle genoemde onderdelen binnen informatie en aansprakelijkheid behoren ook hen toe.